+31 (0)74 243 64 52

   info@digutronics.nl

privacyverklaring

Privacyverklaring

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Digutronics kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Digutronics, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Digutronics verstrekt. Digutronics kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

– Uw bedrijfsnaam

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw website

– Uw functie

 

WAAROM DIGUTRONICS DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

 

Digutronics verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Digutronics uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG EN WAAR BEWAART DIGUTRONICS UW GEGEVENS

 

Digutronics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw gegevens worden bewaard op een interne beveiligde server en zijn alleen toegankelijk voor bevoegd personeel.

 

DELEN MET ANDEREN

 

Digutronics verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@digutronics.nl . Digutronics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

 

Digutronics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Digutronics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Digutronics verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Digutronics op via info@digutronics.nl .

www.digutronics.nl is een website van Digutronics.

Digutronics is als volgt te bereiken:

Postadres: Transformatorhof 2, 7556 RA, Hengelo

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70928843

Telefoon: 074 243 64 52

E-mailadres: info@digutronics.nl